Potilasrekisteri

Tämä osio koskee kaikkia asiakkaitamme. Rekisteröityjen terveydenhuollon ammattilaisten keräämiä potilastietoja säädellään lailla. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista säätelee sen, mitä tietoja keräämme. Tietojasi saa käyttää vain hoitoosi osallistuva henkilö. Potilaskertomus (=kuvaus hoidostasi) tehdään etenevästi jokaisen käyntisi yhteydessä sitä täydentäen. Se on siis se, jota jään naputtelemaan, kun hoitosi loppuu.

Tekemäni alkukyselykin on laissa säädelty: ”Potilaskertomuksessa tulee olla seuraavat perustiedot: 1)potilaan nimi, syntymäaika, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot”. (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista / Laki potilaan asemasta ja oikeuksista)

Lisäksi kyselen tietoja mahdollisista sairauksistasi tai vammoistasi. Osa sairauksista vaikuttaa hieronnan kulkuun (verenpaine, rytmihäiriöt, tai vaikka migreenialttius). Osa voi olla suoranaisia kontraindikaatioita (=esteitä) hieronnalle. Osin tässä on kyse nykyisten vaivojesi hoidosta. Nilkan murtuminen viisi vuotta sitten saattaa vaikuttaa tämän päivän alaselkäkipuihisi.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista määrittelee luvussa neljä vaatimukset potilasasiakirjojen ja muun hoitoon liittyvän materiaalin luovuttamisesta. Potilasasiakirjojen säilytystavoista (lukittu tila/kaappi), sekä vaitiolovelvollisuudesta säädetään Laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Myös potilasasiakirjojen säilytysajoista on säädetty erillisellä asetuksella.

Potilasasiakirjat ovat luottamuksellisia, enkä saa luovuttaa niissä olevia tietoja ilman sinun kirjallista suostumustasi kolmansille osapuolille. Suullisella luvallasi voin kuitenkin antaa tietojasi toiselle hoitavalle yksikölle/henkilölle, esim. fysioterapeutille, osteopaatille tai kiropraktikolle.

Lisäksi tietyissä poikkeustapauksissa tietoja voi (tai jopa täytyy) välttämättömin osin luovuttaa viranomaiselle.

Potilasasiakirjoja säilytetään paperisena lukitussa tilassa/lukitussa kaapissa. Ajas kuuluu n.k. a-luokiteltuihin palveluntarjoajiin. Ajaksen kautta kulkee verkkoajanvaraukseni (jossa kysytään samoja yhteystietoja kuin potilasasiakirjoissa).

Yksilöimättömät

HC-Hieronnan verkkosivut keräävät evästeitä sivujen käytön analysointiin. En kerää yksilöityjä tietoja, enkä todellakaan markkinoi kohdennetusti, vaan lähinnä pyrin yleisellä tasolla selvittämään, minkälaiset jutut teitä kiinnostavat, ja mitä tietoa haetaan eniten.

Rekisterinpitäjä

T:mi Toni Vuolukka/HC-Hieronta
Y-tunnus 1762532-2
Kesäyönpolku 4 F
02600 Espoo
0414681278
toni@hchieronta.fi